با پیگیری خبرگزاری خورنا صدای مردم هفتکل به گوش مدیران مخابرات رسید

کارشناسان واحد نظارتی جنوب غرب کشور مخابرات به هفتکل سفر میکنند.

🔹به گزارش خبرگزاری خورنا هفته گذشته این خبرگزاری با انتشار مطلبی تحت عنوان “سرعت حلزونی اینترنت” مشکلات مخابرات هفتکل را منعکس نمود.

🔹 صبح امروز طی تماس جناب مهندس گلاوی از کارشناسان فنی واحد نظارتی مخابرات در جنوب غرب کشور ضمن اعلام این خبر اظهار داشت:پس از ملاحضه مطلب این خبرگزاری مبنی بر مشکلات مخابرات این شهرستان با دستور مدیر این واحد نظارتی کارشناسان این اداره جهت بررسی مشکلات مخابرات به هفتکل سفر میکنند

🔹لازم به ذکر است عدم وجود رئیس اداره مخابرات در مقام پاسخگویی،قطعی مداوم اینترنت،ضعف سرعت اینترنت از گلایه های مردم هفتکل ،که از سوی این خبرگزاری منعکس گردید.