دو حادثه در محورهای امیدیه با یک فوتی و یک مصدوم

اسداله ترحم / خورنا _ به گزارش فوریت های پزشکی شهرستان امیدیه، واژگونی پراید در محور امیدیه به ماهشهر یک فوتی داشت.
همچنین بر اثر واژگونی پژو ۴۰۵ روبروی روستای سورمقداد ۱ نفر مصدوم داشت که به وسیله پایگاه کد جاده ای امیدیه به بیمارستان نفت منتقل گردید.