پر و مسلوب المنفعه نمودن یک چاه غیرمجاز در بهبهان

خورنا | پدرام کسائی:  مدیر اداره امور آب منطقه شرق خوزستان از پلمپ یک حلقه چاه غیرمجاز در بهبهان خبر داد.

مهدی خواجه پور در تشریح جزئیات این خبر گفت: با دستور قضایی مبنی بر پلمپ و غیر قابل استفاده کردن چاه های غیر مجاز، کارشناسان فنی و حقوقی و گروه گشت و بازرسی امور آب منطقه شرق خوزستان با همکاری نیروی انتظامی شهرستان بهبهان نسبت به پلمپ کردن یک حلقه چاه غیر مجاز در محدوده بنه باشت شهرستان بهبهان اقدام کردند.
خواجه پور افزود این چاه بصورت غیر مجاز از سال ۱۳۹۶ فعال بوده و با عمق ۳۵ متر، برداشت آب غیرمجاز داشته است.
مدیرامورآب منطقه شرق خوزستان تاکید نمود: با عنایت به اهمیت و جایگاه ویژه منابع آبی و در راستای حفاظت و صیانت از این منابع و طرح احیاء و تعادل بخشی، مقابله با متخلفین منابع آبی کماکان ادامه دارد و توصیه کرد که مردم و ارگان های دولتی و خصوصی از احداث و بهره برداری غیر مجاز از منابع آب های زیرزمینی و سطحی جدا خودداری کنند.

شایان ذکر است که در حدود ۷۹۰ هزار حلقه چاه در کل کشور وجود دارد که از این تعداد ۳۲۰ هزار حلقه غیرمجاز بوده و کل برداشت آب بصورت مجاز ۴۹ میلیارد مترمکعب بوده، و این در حالی است که برداشت غیر مجاز از آب در کل کشور حدود ۷/۳ میلیارد مترمکعب است.