با پیگیری مهندس ظاهری صورت گرفت:

تزریق یک میلیارد تومان برای ساخت پل مالجونکی

پل منطقه مالجونکی در سال گذشته براثر سیل  بصورت کامل از بین رفت و مردم این منطقه برای عبور و مرور دچار مشکل شدند.

 

با آغاز فصل بارندگی و لزوم احداث این پل،مهندس ظاهری پس از بازدید از این منطقه و درخواست های مردمی،پیگیری های لازم برای احداث این پل و رفع مشکلاتی اعتباری این پروژه را انجام داد.

با تلاش های ایشان  مبلغ یک میلیارد تومان برای احداث این پروژه در نظر گرفته شد و عملیات اجرایی این پل آغاز شد.صبح امروز مهندس ظاهری با حضور در محله مالجونکی از روند احداث این پل بازدید کرد.