با رای اعضای مجمع صورت گرفت

اعضاء هیات رئیسه مجمع انتخاباتی جوانان خوزستان معرفی شدند

به گزارش خورنا؛ روز گذشته مصادف با دوشنبه ششم آبانماه، پس از انصراف اعضاء هیات رئیسه پیشین مجمع انتخاباتی جوانان خوزستان و با رای گیری میان اعضاء، هیات رئیسه مجمع انتخاباتی جوانان خوزستان معرفی شد.

بر اساس رای مجمع، افراد زیر به عنوان اعضای هیئت رئیسه انتخاب شدند

رئیس: سیدعبدالهادی آرامی، نائب رئیس: مصطفی ایگدری، دبیر: مجتبی عبدالهی، سخنگو و عضو حقیقی: مهدی آموزیان ، مسئولین کارگروه ها: فردین آذریان،سعید هوشنگ، مهرداد ارزانی

همچنین بازرس های این مجمع  مهدی لک، احسان سپهوند و محمد حمیدوای انتخاب و معرفی شدند.