این شانتاژهای خبری را کنار بگذارید. یا وعده ندهید یا هم اگر وعده میدهید به آن عمل کنید و با آبروی فرهنگیان بازی نکنید

اندر حکایت وعده های پوچ طرح رتبه بندی فرهنگیان!!!!

به قلم محمدرضا انصاری نیکو/فعال آموزشی- اجتماعی

بدون شک بهتر شدن وضعیت اقتصادی فرهنگیان به معنی اتمام مشکلات در آموزش و پرورش نیست،بلکه به این معناست که گامی مهم برای اجرای مراحل بعدی برداشته شده است.تا وقتی وضعیت اقتصادی فرهنگیان خوب نشود هیچ برنامه و طرحی در اموزش و پرورش با استقبال آن ها مواجه نمی شود.زیرا انها مجبورند ساعات خارج از تایم کاری خود را به کار دیگر بپردازند تا از عهده مخارج زندگی برایند،لذا تن به تغیرات نمی دهند بنابراین بهبهود وضعیت اقتصادی معلمان مقدمه بهسازی آموزش و پرورش هست.
مرحله دوم طرح رتبه بندی پس از کش و قوس های فراوان در زمان وزارت بطحایی در شهریور ۹۷ پیشنهاد آن به دولت ارسال گردید ولی با توجه به در اولویت نبودن آموزش و معیشت فرهنگیان این طرح بهمن ماه ۹۷ در هیئت دولت مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه بحران سیل بهانه خوبی شد که دوباره به این طرح توجهی نشود،تا این که در خرداد ماه ۹۸ در یک نمایش تلویزیونی حسینی سرپرست وقت وزارت آموزش و پرورش به مثابه عادت گذشته مسولین به وعده های بی ثمر خبر از اجرای مرحله دوم طرح رتبه بندی در شهریورماه ۹۸ داد،گویی رقابتی ایجاد شده بود برای تصدی وزارت آموزش و پرورش کشور و البته مثل همیشه فرهنگیان هم پلکانی برای رسیدن به این سمت.از اوایل اردیبهشت ماه و در زمان وزارت بطحایی که زمزمه هایی از اجرای این طرح بوده و بعداز آن با رسانه ای کردن این طرح توسط حسینی در رسانه ملی بیش از ۱۶۰ بار تا کنون در رسانه ملی و خبرگزاری های مهم کشور مصاحبه های مسولین صحبت از این طرح شد در صورتی که در بسیاری از دستگاهای دولتی دیگر با اجرای طرح هم سان سازی حقوق ها افزایش حقوق از اسفند ماه ۹۷ تا آخر فروردین ۹۸ از یک تا دومیلیون تومان بوده،بدون این که حتی یک بار در رسانه ها مصاحبه ای برای این افزایش حقوق و مزایا بوده باشد.
مسولان دولتی باید بدانند جامعه فرهنگیان به دنبال القاب رنگارنگ و شعارهای توخالی و دهن پرکن نیستند،آنها به دنبال این هستند که در عمل برای آنها اقدامی صورت بگیرد نباید با احساسات فرهنگیان بازی شود و نباید با این خیال که با روشن کردن کورسوی امید برای فرهنگیان در برهه های حساس آنها را کوته فکر خواند چرا که فرهنگیان همیشه خود به مسایل حساس آگاه بوده و در برهه های حساس خود را اثبات کرده و دین خود را ادا کرده اند و خواهند کرد.