شهرداری اهواز، ناتوان در پرداخت حقوق

یکی از کارگران شهرداری منطقه یک اهواز به خبرگزاری کار گفته است: حدود ۴۰۰ نفر در بخش خدماتی شهرداری منطقه یک تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول کار هستیم که دست‌کم در ۳ ماه گذشته مطالبات مزدی‌مان به تاخیر افتاده است. جدا از دستمزد، حق بیمه ما به تامین اجتماعی نیز پرداخت نشده است.