مدیرکل محیط زیست استان خوزستان : درآمد حق آلایندگی یکی از حقوق اصلی مردم شهرستان بندرماهشهر است

مدیر کل محیط زیست استان خوزستان در نشست صمیمانه با شهردار بندرماهشهر درآمد حق آلایندگی را از حقوق اصلی مردم این شهرستان دانست و گفت در این حوزه به صورت جدی مدافع حقوق مردم خواهم بود.

‌محمدجواد اشرفی، مدیرکل محیط زیست استان خوزستان با حضور در شهرداری بندرماهشهر با مجاهد نظارات شهردار بندرماهشهر و اعضای شورای شهر دیدار کرد.

‌مجاهد نظارات شهردار بندرماهشهر در این نشست تصریح کرد: شهرستان بندرماهشهر به دلیل وجود صنایع عظیم از برخی آلودگی های محیطی رنج می برد و امروزه مشاهده می شود بیشتر شرکت های منطقه از پرداخت عوارض آلایندگی استنکاف کرده و یا به طرز عجیبی برگ سبز دریافت می کنند. ‌

وی گفت: پرداخت حق آلایندگی یکی از مطالبات به حق مردم و مدیریت شهریست که محیط زیست به عنوان یکی از بازوهای اصلی مدیریت شهری در تحقق این مطالبات محسوب می شود.

‌‌اشرفی،مدیرکل محیط زیست استان خوزستان نیز در این نشست اظهار کرد: درآمد حق آلایندگی یکی از حقوق اصلی مردم این شهرستان است و در این حوزه به صورت جدی مدافع حقوق مردم خواهم بود.