حضور داروساز در داروخانه مستقر در مرز شلمچه

خورنا- معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی آبادان از حضور دکتر داروساز در شیفت‌های این معاونت در مرز شلمچه خبر داد.

دکتر هدا مجیری اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی‌ها و برگزاری جلسات متعدد، فارماکوپه‌ی روزهای پیاده‌روی اربعین حسینی با همکاری معاونت بهداشت، درمان و فوریت‌های پزشکی تهیه شد.

وی اضافه کرد: داروهای یادشده ابتدا در انبار معاونت نگهداری و پس از آن به انبار مستقر در شلمچه منتقل شد و بعد از عبور ۴روزه از خدمات‌رسانی به زوار اربعین با توجه به نسخ تجویزی پزشکان، هیچگونه کمبود دارویی در این مرز وجود نداشته است.

معاون غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی آبادان بیان کرد: در هر شیفت کاری ۳یا ۴نیرو در داروخانه‌ی مرز شلمچه مشغول خدمات‌رسانی هستند و امیدوار هستیم که تا پایان این آیین بتوانیم بهترین خدمات را به زوار محترم ارائه بدهیم.