تجمع اعتراضی مالباختگان تعاونی مسکن مهر پروژه مینا مقابل ساختمان فرمانداری مسجدسلیمان

تعدادی از مالباختگان تعاونی مسکن مهر پروژه مینا روز شنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۸ در مقابل ساختمان فرمانداری مسجدسلیمان تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار تعیین تکلیف و برخورد قاطع با مفسدان این پروژه شدند.

خورنا مسجدسلیمان // تعدادی از مالباختگان تعاونی مسکن مهر پروژه مینا روز شنبه ۱۳ مهرماه ۱۳۹۸ در مقابل ساختمان فرمانداری مسجدسلیمان تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار تعیین تکلیف و برخورد قاطع با مفسدان این پروژه شدند.

به گزارش پایگاه خبری خورنا مسجدسلیمان ، جمعی از مال باختگان تعاون مسکن مهر پروژه مینا شهرستان مسجدسلیمان که بیش از ده سال است جهت احقاق حق تعداد ۱۳۰ خانوار از تمام مسئولین زیربط در طول چندین سال گذشته ناامید شده اند برای چندمین بار در طول سالیان گذشته با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری مسجدسلیمان خواستار احقاق حق خود، رسیدگی فوری  و روشن شدن این وضعیت شدند.