غیبت چند هفته ای بخشدار چم خلف عیسی/ آیا سعیدی استعفا داده؟

به گزارش خبرگزاری خورنا ذبیح الله سعیدی بخشدار بخش چم خلف عیسی چندین هفته است در ساختمان بخشداری بخش چم خلف عیسی حضور نیافته و همچنین در جلسات مهم شهرستان نیز غایب می باشد.

گفته میشود وی بنا بدلایل شخصی از سمت خود در بخشداری چم خلف عیسی کناره گیری کرده و چند روز پیش نیز با همکاران خود در این اداره خداحافظی کرده است.

شنیده ها حاکی از آن است غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان قرار است هفته آینده یک نفر را به عنوان سرپرست جدید بخشداری چم خلف عیسی معرفی نماید .

شایان ذکر است سعیدی اسفند ماه سال ۱۳۹۵ طی حکمی از سوی استاندار خوزستان به عنوان سرپرست بخشداری چم خلف عیسی منصوب شده بود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.