نشست مجمع انتخاباتی جوانان استان خوزستان

مجتبی حاجتی : ریس مجمع انتخاباتی جوانان استان خوزستان در نشست مجمع با جمعی از پیشکسوتان فعال سیاسی گفت: نشاط و انرژی و صراحت بیان و تخصص از کلیدواژه های جوانان است.
مجتبی حاجتی  رئیس مجمع انتخاباتی جوانان خوزستان در نشست مجمع با جمعی از پیشکسوتان فعال سیاسی گفت :
نشاط و انرژی و صراحت بیان و تخصص از کلیدواژه های جوانان است.ما آمده ایم تا نگاه به جوانان در فعالیت های سیاسی را تغییر دهیم.
وی گفت: جوانان دارای استقلال فکری و توان تحلیل و تصمیم گیری در این مجمع گرد هم آمده اند.جوانانی که دارای پایگاه های حزبی ،سیاسی، اجتماعی و علمی و صنفی هستند.
جوانان مجمع در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی فعال خواهند بود.
حاجتی در اخر افزود: مجمع جوانان استان در مسیر فعالیت های خود از راهنمایی و تجربه پیشکسوتان بهرمند خواهد شد .ونگاه پدرخواندگی در هر سطح و طیفی در مجمع جوانان قابل پذیرش نیست.

(بیشتر…)

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  • چقدر جوانان جوانی اند ماشاالله به جوانی ???