طرح توانمندسازی مهارتی واشتغال زنان در خوزستان اجرا می‌شود

اسداله ترحم / خورنا _ مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان گفت: طرح توانمندسازی مهارتی  زنان  مبتنی بر بهره‌مندی از الگوی نوین  برای توسعه اشتغال بویژه مشاغل خانگی با همکاری بنیاد تعاون ،کارآفرینی و اشتغال زنان یران در خوزستان اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی  اداره کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان؛ عبدالنبی سواعدی در جلسه‌ هماهنگی اجرای این طرح  با حضور مسئول امور استانهای بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی زنان ایران ،معاون آموزش، پژوهش وبرنامه ریزی فنی وحرفه ای و کارشناسان در اهواز برگزارشد، ضمن تشکر ازکسانی که دغدغه مهارت آموزی داشته و یاریگر  انجام رسالت فنی وحرفه ای هستند، افزود: در  این طرح  فرآیند شناسایی، مهارت آموزی، توانمندسازی شغلی و بازاریابی برای جامعه هدف دنبال می شود.
وی ادامه داد: اجرای این طرح می تواند موجب توانمندسازی زنان، ایجاد شغل پایدار با بهره مندی از ظرفیت مشاغل خانگی و بهبود وضعیت معیشتی آنان شود .
سواعدی گفت :اشتغال و مهارت آموزی دو مقوله به هم وابسته‌اند و در شرایط امروز اقتصاد، آشنایی جوانان با آموزش‌های مهارتی و گسترش مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در ورود به بازار کار موثر است.
دراین جلسه پیشنهاد شد دوره آمادگی شغلی ۴۵ ساعته بعنوان پیش نیاز آموزش مهارتی ویژه بانوان برگزار تا پس از فراگیری مهارت فنی وحرفه ای منجر به کسب و کار شود.
گفتنی است در پایان مسئول امور استانهای بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی زنان ایران و هیات همراه از کارگاههای آموزشی مناطق حاشیه اهواز بازدید کردند.