رئیس هیات تیراندازی شهرستان هندیجان منصوب شد

 

به گزارش خبرگزاری خورنا سید سالار محمد نیا رئیس هیات تیراندازی استان خوزستان در حکمی هادی بحرکانی را به عنوان رئیس هیات تیراندازی شهرستان هندیجان منصوب کرد.

در این حکم آمده است …

جناب آقای هادی بحرکانی

نظر به تعهد تخصص شما در امور اجرایی و ورزشی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم اداره ورزش و جوانان شهرستان هندیجان بدینوسیله بعنوان رئیس هیات تیراندازی شهرستان هندیجان منصوب میشوید امید است با اتکال به خداوند منان و همراهی سایر پیشکسوتان، ورزشکاران و برنامه ریزان ورزش شهرستان در انجام امور محوله موفق و سربلند بوده و با بسیج همه امکانات و ظرفیت های مادی و معنوی و استفاده از توانمندی منابع انسانی متعهد و همچنین حسن ارتباط با قهرمانان و صاحب نظران رشته تیراندازی بستر مناسب برای خدمت رسانی صادقانه و متناسب با شان والای مردم شریف شهرستان هندیجان فراهم گردد.

سید سالار محمد نیا
رئیس هیات تیراندازی استان خوزستان

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.