توسعه درمانی شهرستان آغاجاری در دستور کار دانشکده علوم پزشکی بهبهان

خورنا | پدرام کسائی: ریاست دانشکده علوم پزشکی بهبهان ضمن بازدید از شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آغاجاری از تلاش برای ارتقا و توسعه درمانی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خورنا، غلامرضا بادفر ضمن بازدید از شبکه بهداشت و درمان شهرستان آغاجاری در جلسه با فرماندار و اعضای شورای شهر مشکلات حوزه بهداشت و درمان و سلامت این شهرستان را مورد بررسی قرار داد.

در این جلسه پیرامون مشکلات بهداشتی درمانی مراکز تابعه این شهرستان و بیمارستان شهید اشرفی اصفهانی بحث و تبادل نظر شد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی بهبهان نیز در این نشست  قول پیگیری و مساعدت در جهت ارتقای کلینیک تخصصی سلامت شهرستان آغاجاری، تامین نیروهای تخصصی و درمانی، تجهیزات ولوازم مورد نیاز شبکه بهداشت ودرمان، ارتقای ناوگان مرکز فوریت های پزشکی منطقه و همچنین راه اندازی بخش CCU را داد و اظهار امیدواری کرد، در آینده نزدیک شاهد بهبود کیفیت و ارتقای خدمات رسانی در حوزه بهداشت و درمان توسعه درمانی شهرستان آغاجاری باشیم.