مدیر خوزستانی معاون استاندار گیلان خواهد شد؟

بر اساس شنیده های خورنا، مدیر خوزستانی معاون استاندار گیلان خواهد شد.

به گزارش خورنا: شنیده ها حاکی از آن است که دکتر حبیب ا… فضل الله پور که اخیرا از طرف استاندار خوزستان به قائم مقامی معاونت سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان منصوب شده است، کاندیدای اصلی معاونت سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری گیلان می باشد.
تا آنجا که شنیده می شود استاندار گیلان شخصا بصورت تلفنی با استاندار خوزستان در این زمینه صحبت کرده است.
در تماسی که خبرنگار خورنا با حبیب ا… فضل الله پور داشته است؛ وی صحت خبر منتشره را تایید نموده ولی اعلام داشت که هنوز تصمیم قطعی برای ترک موطن خود و پذیرفتن معاونت استاندار استان گیلان نگرفته ام.

فضل الله پور ریاست گروه انتخابات جنوب و جنوب غرب وزارت کشور؛ مدیر گروه حقوقی انتخابات وزارت کشور؛ مدیر کل امنیتی و مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان را در کارنامه خود دارد.