انفجار گاز در خانه ای در شیخ مندنی جان دوتن از همشهریان  مسجدسلیمانی را گرفت

انفجار گاز در خانه ای در شیخ مندنی جان دوتن از همشهریان  مسجدسلیمانی را گرفت

پانزدهم  شهریور ماه ۹۸ با انفجار گاز در خانه ای در شیخ مندنی مرحوم مهران بلالی ۳۰ ساله و مرحومه گوهر تاخته زور دگانی ۶۰ ساله مادر ایشان جان خود را از دست دادند .

انفجار گاز در خانه ای در شیخ مندنی جان دوتن از همشهریان  مسجدسلیمانی را گرفت .

پانزدهم  شهریور ماه ۹۸ با انفجار گاز در خانه ای در شیخ مندنی مرحوم مهران بلالی ۳۰ ساله و مرحومه گوهر تاخته زور دگانی ۶۰ ساله مادر ایشان جان خود را از دست دادند .

پس از انتقال مصدومان توسط فوریتهای پزشکی بدلیل سوختگی زیاد،مصدومان حادثه به بیمارستان طالقانی اهواز اعزام شدند که متاسفانه پس از ده روز مداوا بدلیل شدت جراحات وارده مادر و فرزند جان خود را از دست دادند.

لازم بذکر است مرحوم مهران بلالی از هواداران متعصب و بدور از حاشیه  تیم نفت مسجدسلیمان بود .