جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان به ریاست اردوان قنبری معاون فرماندار و با حضور روسای دانشگاهها و دستگاهای اجرائی عضو این کمیسیون برگزار شد

جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان به ریاست اردوان قنبری معاون فرماندار و با حضور روسای دانشگاهها و دستگاهای اجرائی عضو این کمیسیون برگزار شد

مهندس اردوان قنبری معاون فرماندار با اشاره به اینکه در آستانه سال تحصیلی جدید و بازگشایی دانشگاه‌ها اظهارداشت: دانشگاه باید محیطی امن و آرام برای دانشجویان باشد و باید روحیه نشاط، شادابی و آرامش برای دانشجویان فراهم شود و با توجه به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها قرار داریم لازم است روسا و مدیران حوزه تعلیم و تربیت، تمهیدات لازم را بدین منظور فراهم نمایند.

جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان به ریاست اردوان قنبری معاون فرماندار و با حضور روسای دانشگاهها و دستگاهای اجرائی عضو این کمیسیون برگزار شد. مهندس اردوان قنبری معاون فرماندار با اشاره به اینکه در آستانه سال تحصیلی جدید و با …

جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان به ریاست اردوان قنبری معاون فرماندار و با حضور روسای دانشگاهها و دستگاهای اجرائی عضو این کمیسیون برگزار شد.
مهندس اردوان قنبری معاون فرماندار با اشاره به اینکه در آستانه سال تحصیلی جدید و بازگشایی دانشگاه‌ها اظهارداشت: دانشگاه باید محیطی امن و آرام برای دانشجویان باشد و باید روحیه نشاط، شادابی و آرامش برای دانشجویان فراهم شود و با توجه به اینکه در آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها قرار داریم لازم است روسا و مدیران حوزه تعلیم و تربیت، تمهیدات لازم را بدین منظور فراهم نمایند.

اردوان قنبری عنوان کرد : انتظار داریم دانشگاه و دانشجویان ارتباط بیشتری با دستگاه های اجرایی داشته باشند. شاید بخشی از عدم توسعه نیافتگی شهرستان بدلیل همین گسستگی ارتباط بین دانشگاه و دستگاه های اجرایی در شهرستان باشد که باید در این خصوص اهتمام بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: همانطور که دانشگاه ها درحوزه ارتقاء سطح علمی دانشجویان تلاش و کوشش می نمایند باید در همسویی و ارتباط تولید علم وتولید اشتغال نیز کوشا باشند بعضا رشته هایی در دانشگاه ها تدریس می شود که مورد نیاز منطقه نیست و از طرفی رشته هایی که کاربرد بیشتری در صنعت و تولید دارند وجود ندارد و باید مسولین دانشگاه ها با نیاز سنجی صحیح نسبت به فعال کردن رشته هایی که مورد نیاز شهرستان است در دانشگاه ها اقدام کنند چرا که این روند اگر ادامه پیدا کند شاهد افزایش بیکاران بومی و کاهش دانشجویان در دانشگاه های شهرستان خواهیم بود.

گفتنی است در این جلسه روسای دانشگاها به بیان آمار دانشجویان،وضعیت خوابگاهای دانشجویی و مسائل و مشکلات خود پرداختند.