عکس ها از: اسماء رفیع زاده

گزارش تصویری آیین سینی گردانی حضرت قاسم (ع) در بندر ماهشهر

گزارش تصویری آیین سینی گردانی حضرت قاسم (ع) در بندر ماهشهر را در خبرگزاری خورنا ببینید.

به گزارش خورنا، آیین سینی گردانی حضرت قاسم که به نام بندر ماهشهر در میراث معنوی کشور به ثبت ملی رسیده است امسال نیز در این شهرستان برگزار شد.

گزارش تصویری این آیین را در خبرگزاری خورنا ببینید.

عکاس: اسماء رفیع زاده