عدم توانایی در اشتغالزایی و کار آفرینی یکی از عوامل مهم فقر و بیکاری در مسجدسلیمان است

متاسفانه پس از گذشت سالیان طولانی به دلایل زیادی از جمله بی توجهی و ناکارآمدی مسئولین ،بی توجهی به سرمایه های عظیم در شهرستان ،عدم توانایی در بهره برداری از منابع طبیعی و انسانی و پتانسیل موجود و از همه مهمتر روحیه وابستگی به نفت و با رویای شهر اولینها و اینکه شهری نفتی هستیم و تمرکز بر اشتغال اداری در حوزه نفت و عدم اقدام لازم در خصوص بهره برداری از سایر امکانات موجود و توسعه صنعتی در فقر و بیکاری بسر ببریم و شاهد آن هستیم که بسیاری شهرها بدون داشتن منابع نفتی و آبی موجود مسجدسلیمان موفق تر و آبادتر هستند/نصرت ناصری کریموند

خورنا | نصرت ناصری کریموند: متاسفانه پس از گذشت سالیان طولانی به دلایل زیادی از جمله بی توجهی و ناکارآمدی مسئولین ،بی توجهی به سرمایه های عظیم در شهرستان ،عدم توانایی در بهره برداری از منابع طبیعی و انسانی و پتانسیل موجود و از همه مهمتر روحیه وابستگی به نفت و با رویای شهر اولینها و اینکه شهری نفتی هستیم و تمرکز بر اشتغال اداری در حوزه نفت و عدم اقدام لازم در خصوص بهره برداری از سایر امکانات موجود و توسعه صنعتی  در فقر و بیکاری بسر ببریم و شاهد آن هستیم که بسیاری شهرها بدون داشتن منابع نفتی و آبی موجود مسجدسلیمان  موفق تر و آبادتر هستند .

متاسفانه مدیران ناکار آمد و مردم با تفکرات و روحیه اجتماعی وابستگی  نفتی و از همه مهمتر عدم مطالبه حقوق شهروندی خود باعث عقب ماندگی و فقیر شدن مسجدسلیمان ثروتمند  شده اند .

مسئولین اگر نمی توانستند از سرمایه های مسجدسلیمان جهت پیشرفت ،نوسازی و اشتغالزایی استفاده کنند .متاسفانه نتوانستند روحیه کار آفرینی و اشتغالزایی را در مردم این شهر تقویت کنند و با انجام اقدامات لازم بکارگیری دانش کارافرینی پتانسیل نیروی انسانی و سرمایه  را به این سمت هدایت نمایند.

و  با برگزاری دوره های اموزشی و کارگاه های کار آفرینی برای فارغ التحصیلان بیکار تعداد آنان کم نیست با کمترین سرمایه جوانان را وارد بازار کار کنند .

و با احداث و تقویت نهادهایی چون پارک علم و فناوری و بنیاد نخبگان زمینه رشد فکری و ایده در شهرستان را فراهم نمایند

و با شناخت پتانسیل نیروی انسانی و شرایط اجتماعی و فرهنگی منطقه و امکانات شهرستان زمینه ارتباط دانشگاه و مراکز آموزشی با بازارکار و ایده های خوداشتغالی و کارآفرینی آشنا نمایند

و بگونه ای زمینه برون رفت از این بحران بیکاری و فقر که مقدمه مشکلات و معظلات اجتماعی بسیاری شده فراهم گردد.