مدیرعامل جدید توزیع برق خوزستان با حمایت نماینده مسجدسلیمان می‌آید؟

شنیده های خبرنگار خورنا حاکی است، اواخر این هفته علی خدری بعنوان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان منصوب می شود .

خدری اصالتا خوزستانی بوده اما سالهاست در تهران ساکن است و به عنوان یک مدیر عملیاتی ارزیابی و شناخته نمی شود.

بر اساس شنیده ها نماینده مسجد سلیمان نقش فراوانی در این انتصاب داشته است.

در حالی اواخر این هفته خدری بعنوان مدیرعامل منصوب خواهد شد که در فراخوان صورت گرفته چندین نفر امتیاز مصاحبه بالایی بدست آورده اند و اصرار نماینده مسجد سلیمان آن‌هم در آستانه انتخابات مجلس بر این انتصاب محل تأمل است.