یک قدم تا نابودی زیباترین نرگس زار جهان / مالکیت دولت بر نرگس زار بهبهان از بین می رود

خورنا | پدرام کسائی: دبیر کمیته حقوقی انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست استان خوزستان، از رای دادگاه تجدید نظر استان خوزستان در خصوص ابطال اسناد مالکیت منابع طبیعی در نرگسزار خبر داد.

محمد داسمه در گفتگو با خبرگزاری خورنا گفت: نرگسزار بهبهان بعنوان بزرگترین و قدیمی ترین رویش گاه گل نرگس در ایران، در فهرست میراث طبیعی ملی کشور به وسعت ۱۸ و نیم هکتار به شماره ۲۰۵ توسط سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به ثبت رسیده، و سال هاست که تحت حمایت و حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع قرار دارد.

داسمه افزود: در سال ۱۳۸۳، برخی اشخاص حقیقی مدعی شدند که نسبت به نرگسزار بهبهان مالکیت خصوصی دارند، و درخواست ابطال مالکیت دولت را داشتند.

وی در ادامه گفت: در کمیسیون تعیین تکلیف ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ پرونده بررسی، و رای به ملی بودن و مالکیت دولت در این عرصه صادر شد.

محمد داسمه گفت: پس از آن، شاکیان مجددا موضوع را در دادگاه بهبهان دنبال نموده، که در دادگاه بدوی با بررسی شواهد و مدارک، مجدداً رای به نفع دولت صادر شد؛ که شاکیان با تجدید نظر خواهی، موضوع را به دادگاه تجدید نظر استان ارجاع، و در دادگاه تجدید نظر خوزستان، رای بر ابطال اسناد مالکیت دولت در نرگسزار بهبهان صادر شد.

دبیر کمیته حقوقی انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست استان خوزستان در ادامه گفت: از همان زمان، با پیگیری های شورای حفاظت از اراضی منابع ملی و منابع طبیعی دادگستری، موضوع در جلسات مختلف بررسی، و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ( بررسی مجدد و ارجاع پرونده به شعبه دیگر) با نظر مساعد به قوه قضائیه ارسال شد.

وی افزود: اخیرا متوجه شده ایم که این درخواست رد شده، و این خبر به منزله این است که نرگسزار بهبهان در آستانه نابودی قرار دارد.

محمد داسمه در تکمیل این موضوع افزود: اگر مالکیت دولت در این رویش گاه طبیعی از بین رود، حفاظت و حراست از آن از اختیار دولت خارج شده، و مالک می تواند هرگونه استفاده دیگری را در نرگسزار انجام دهد.

وی در پایان با اشاره به حساسیت موضوع گفت: دستگاه های مسئول و دوستداران طبیعت و محیط زیست می بایست با استفاده از همه ظرفیت ها و راه حل های حقوقی از نرگسزار بهبهان حفاظت و حراست کنند.