سنجش و تعیین صلاحیت حرفه ای۶ هزار نفر در خوزستان  

اسداله ترحم/ خورنا _ مدیر کل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان گفت: حدود۶هزارنفر درچهارمین آزمون سراسری هماهنگ پایان دوره کارآموزان بخش های دولتی، آموزشگاه های آزاد مورد سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای قرارگرفتند.
عبدالنبی سواعدی با اعلام این مطلب اظهار کرد: این آزمون باحضور ۵هزار ۵۶۸نفرمورد سنجش مهارت و تعیین صلاحیت حرفه ای قرار گرفتند. وی بیان کرد: ازاین تعداد متقاضی ۲هزار و ۷۸۸ نفر زن و تعداد ۳ هزار و ۷۸۰ نفر مرد برای چهارمیت آزمون هماهنگ شرکت کرده بودند.
سواعدی خاطرنشان کرد: دراین مرحله از آزمون حرفه مهارتی در۲۸ حوزه آزمونی مورد سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای قرارگرفت.
سواعدی بیان کرد: درآزمون پایان دوره های آموزش فنی و حرفه ای بخش های دولتی و خصوصی در ۲۸۳حرفه  از زیر مجموعه رشته‌های فناوری اطلاعات، صنایع جوش، عمران، امور مالی و بازرگانی، تاسیسات، اتومکانیک، برق، صنایع دستی و…  اجراشد. وی گفت: آزمون هر حرفه شامل دو مرحله کتبی و عملی است که داوطلبان پس از شرکت در آزمون کتبی و کسب نمره قبولی براساس برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی اداره سنجش استان برای شرکت در آزمون عملی باید به حوزه های تعیین شده مراجعه نمایند.
سواعدی در پایان گفت: شرکت کنندگان در صورت کسب نمره قبولی در آزمون کتبی و موفقیت در آزمون عملی، موفق به اخذ گواهینامه مهارتی خواهند شد.