برگزاری اولین کارگاه آموزشی روز دانشی در بندر خرمشهر

خورنا- مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر ضمن اعلام خبربرگزاری کارگاه آموزشی برای کارمندان بندر، گفت: این دوره با موضوع فرآیندهای واحد دریایی در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد.

نوراله اسعدی تصریح کرد: در این کارگاه آموزشی که جمعی از مدیران و کارشناسان بندر خرمشهر حضور داشتند، سرپرست اداره ایمنی کانال و حفاظت دریایی این اداره کل به تشریح فرآیندهای مختلف واحد دریایی پرداخت.

وی در خصوص روز دانشی افزود: در این روز ارائه کننده دانش،تجربیات و دانش خود را در حوزه های مختلف با کارکنان اداره کل به اشتراک می گذارد که این مهم موجب افزایش دانش سازمانی می شود.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر هدف از برگزاری روز دانشی را فرهنگ سازی و پیاده سازی مدیریت دانش در راستای تعالی و بلوغ سازمانی در این اداره کل عنوان کرد و افزود: چندین سال است که در بندرخرمشهر روز دانشی بصورت متوالی و مستمر برگزار می شود