درخرمشهرروزانه ۲۰ سرویس نخاله جمع آوری می شود

خورنا- داود دارابی در دومین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی خرمشهر،

اظهار کرد: شهرداری خرمشهر تصمیم دارد در بازه زمانی یکساله طرح پاکسازی محله به محله را انجام دهد و از

ابتدای امسال محلات عباره، کوی معین پاکسازی شده است.

وی افزود: در خصوص نخاله ریزی با وجود اقدامات انجام شده مشکل همچنان باقی است و لازمه نتیجه بخش

بودن این اقدامات نگه داری محیط توسط مردم و فرهنگسازی در این زمینه است.

شهردار خرمشهر از ترمیم نشدن نوار حفاری به عنوان یکی از مشکلات مهم شهری این شهر یاد کرد و گفت: ۲۰۰

کیلومتر نوار حفاری در خرمشهر وجود دارد که شهرداری به تنهایی توان ترمیم آنها را ندارد.

وی همچنین اختصاص زمین برای دستفروشان برای رفع این مشکل در خرمشهر را خواستار شد و بیان کرد: تمام

زمین های شهرداری ضبط تامین اجتماعی است و برای ساماندهی دستفروشان نیاز است زمینی مناسب توسط

نهادی در نظر گرفته شود تا دستفروشان به اراضی بزرگتر هدایت شوند.