مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد:

افزایش ۲ درصدی پیک برق خوزستان در تیرماه سالجاری

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان از افزایش دو درصدی مصرف پیک برق استان در تیرماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خورنا فرامرز شادفر ضمن اعلام این خبر توضیح داد: پیک تیر ماه سال جاری ۸ هزار و ۸۳ مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در مدت مشابه سال قبل در حدود ۲ درصد افزایش داشته است.

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان ادامه داد: انرژی مصرفی در چهار ماهه سال گذشته نیز برابر با ۱۵ هزار و ۳۸۴ گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود ۴ درصد افزایش مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در سال قبل می باشد.

وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه در خوزستان ۱۵ هزار و ۴۰۳ گیگاوات ساعت برق تولید شده، اظهار کرد: ۵۷ درصد این تولید سهم نیروگاه های برق آبی و سهم نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی برابر با ۴۳ درصد کل انرژی تولیدی بوده است.

شادفر تصریح کرد: از ۶ هزار و ۳۷۶ گیگاوات ساعت تولیدی نیروگاه های حرارتی و گازی ۴۶ درصد توسط بخش دولتی ( نیروگاه های رامین و ماهشهر) و ۵۴ درصد توسط نیروگاه های بخش خصوصی ( نیروگاه های زرگان، آبادان، بهبهان، خرمشهر و فجر) تولید و به شبکه تحویل شده است.

وی افزود: نیروگاه های حرارتی و گازی استان در این دوره به طور متوسط در هر روز حدود ۵۲ گیگاوات ساعت برق تولید و به شبکه تحویل داده اند.

شادفر تاکید کرد: به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه و استفاده بهینه از انرژی الکتریکی ضرورت مدیریت مصرف برق و جابجایی مصارف غیر ضروری از ساعات اوج مصرف (۱۸ تا ۲۲)، به سایر ساعات شبانه روز توسط کلیه مصرف کنندگان امری لازم و ضروری می باشد.