قنبری سرمربی ملی حفاری شد

به گزارش خورناا اسماعیل قنبری از سوی سرپرست امور ورزش و تربیت بدنی شرکت ملی حفاری بعنوان سرمربی این تیم در فصل جدید معارفه شد.

قنبری فصل پیش موفق شد بهمراه تیم ملی حفاری بدون شکست از لیگ دسته سوم به دسته دوم فوتبال کشور صعود نماید