منطقه آزاد اروند وچالش سرمایه گذاری خارجی

قریب یکسال است که منطقه آزاد اروندورود بدون روادید اتباع عراق را به منطقه آزاد اروند اجرایی نموده است.اتفاقی که بررسی جنبه های گوناگون آن موردبحث ما نیست اما از زاویه نگاه سرمایه گذاران فرصتی مغتنم برای
جذب سرمایه خارجی وعلی الخصوص جذب سرمایه کشورهای متمول منطقه وجمعیت با اشتراکات متعدد مذهبی زبانی و… است.
بحث توازن تراز پرداخت ها؛ سرریز پول حامل های انرژی ؛سیاست های تعیین ارزش پول ملی ؛بیکاری متوازن واصولا تفکرات اقتصاد سیاسی وپیش بینی مسایل بازدارنده نظیر تحریم ناجوانمردانه مارا وادارمی سازد که به بحث جذب سرمایه گذاری خارجی بعنوان یک آلترناتیو موثر فکر کنیم.
سیاست گذاریهای کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ونامگذاری وابلاغ ماموریت های اقتصادی سالانه؛ عمری برابر ایجاد منطقه آزاد اروند دارد .
جغرافیای سیاسی واقلیم فرهنگی وسابقه اقتصادی منطقه آزاد اروند میتواند نقش برجسته ای درهندسه اقتصاد کشور ایفا کند؛ومیتواند رونق اقتصادی وتولید را به معنای واقعی اجرایی سازد.
جبران عقب ماندگی ها ودستیابی به توسعه پایدار درمنطقه آزاد اروند نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیت های نسبی وتوانایی های بالقوه اقتصادی است.سرمایه گذاران همواره درصدد بهره جویی از فرصت های با بازده بیشتر ودرمحدوده کشور خود باتوجه به اشتراکات دینی زبانی وحتی استانداردهای متعادل تر کالاهای تولیدی هستند.
مدیریت منطقه آزاد اروند واستاندار محترم بابسیج نیروهای هاوپشتوانه دانش معتبر در این زمینه با بکارگیری رایزنان اقتصادی توانا وبازرگانان منطقه وظرفیت های کنسولی جمهوری اسلامی ایران وتبلیغات مناسب وموثر دراین حوزه میتوانند دراین برهه حساس نبرد اقتصادی در رسیدن به اهداف متعالی فوق الذکرنقش آفرینی نمایند.
واکاوی دلایل عدم توفیق درجذب سرمایه خارجی با وجود حضور هیات های اقتصادی خارجی درمنطقه درچند سال اخیر اقدامی عاجل می طلبد که امید است استاندار محترم ومدیریت منطقه آزاد اروند با ورود موثر تر در این مقوله نیروی کار شاغل درمنطقه اروند را به رقم قابل تحسین همانند قبل از جنگ تحمیلی برسانند.
غافل نباشیم که دراقتصاداعداد وارقام تعیین کننده موفقیتند ؛ دراین نوشتار ازارایه آمار وارقام ونرخ ونمودار پرهیز گردیده است.
انتخاب شیوه های نوین بازار یابی وجذب سرمایه؛تعیین الگوهای صحیح هدایت سرمایه گذاران ؛انتخاب رایزنان زبده وبررسی دلایل انصراف سرمایه گذاران درطی مراحل سرمایه گذاری کلید واژه حل این معضل است.

کمال شاهی