مربی خوزستانی سرمربی تیم ملی بوکس شد

یک خوزستانی سرمربی تیم بوکس امید شد
کورش ملایی مربی خوزستانی با نظر فدراسیون بوکس به عنوان سرمربی تیم ملی بوکس امید ایران منصوب شد.

به گزارش خورنا، براساس اعلام فدراسیون بوکس ایران، کوروش ملایی پیشکسوت بوکس خوزستان هدایت تیم ملی امید ایران را بر عهده گرفت.