فیلم: انتقاد شهروند مسجدسلیمانی از برنامه های صدا و سیمای خوزستان پس از زلزله

فیلم: یک‌ شهروند مسجدسلیمانی با انتقاد از پخش عادی برنامه های صدا و سیمای خوزستان خواستار پخش ویژه برنامه زلزله از این‌ شبکه تلویزیونی استانی شد