عبدالله زاده به فولاد پیوست

هافبک نساجی به فولاد خوزستان پیوست
هافبک دفاعی فصل گذشته نساجی مازندران با امضای قراردادی به فولاد خوزستان پیوست.

به گزارش خورنا، احمد عبدالله‌زاده هافبک دفاعی فصل گذشته نساجی مازندران شب گذشته با امضای قراردادی به فولاد خوزستان پیوست تا بار دیگر با پیراهن این تیم جنوبی در میادین حاضر شود.