نگهبان ۷۰ ساله کول فرح ایذه زائر امام رضا (ع) می شود

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری خوزستان، دستور اعزام نگهبان ۷۰ ساله کول فرح ایذه را برای زیارت مرقدمطهر امام رضا(ع) صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری خورنا درپی انتشار مصاحبه ۶ تیرماه ۱۳۹۸ جناب آقای اسدپور، نگهبان ۷۰ ساله دره کول فرح ایذه با عنوان:

« نگهبانی که خط میخی دره کول فرح ایذه را از باستان شناس فرانسوی یادگرفت/ اسدپور آرزویش سفر به مشهد  است»

سیدحکمت اله موسوی مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری خوزستان، دستور اعزام وی را برای زیارت مرقدمطهر امام رضا (ع) صادر کرد.

شایان ذکر است اسدپور از امروز ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸ هر تاریخی را که آمادگی داشته باشد، از سوی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان به مشهدالرضا اعزام خواهد شد، اسدپدر در این مصاحبه گفته بود آرزو دارد به مشهد مقدس و زیارت امام رضا (ع) مشرف شود..

اسدپور نگهبان ۷۰ ساله متعهد و خوش صحبتی است که، خط میخی دره کول فرح ایذه را از باستان شناس فرانسوی یادگرفته است و سالهای متمادی ست که در کنار آثار تاریخی ایذه در حال میراث‌بانی می باشد.