مدارس بندر امام، این پنجشنبه دایر هستند

خورنا: مدارس بندر امام خمینی(ره) که در سال جاری روزهای پنجشنبه تعطیل بوده، این هفته به علت جبران تعطیلات روزهای بارانی گذشته، دایرند.

به گزارش خورنا، اداره آموزش و پرورش این شهر با صدور بخش نامه ای از کلیه معلمان و دانش آموزان خواسته تا پنجشنبه ی این هفته در کلاس های خود حاضر باشند، در غیر اینصورت برای افراد غایب، غیبت لحاظ می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.