بررسی مشکلات اهالی شهر زهره با حضور قضات و پرسنل دادگستری شهرستان هندیجان + تصاویر

به گزارش خبرگزاری خورنا به مناسبت هفته قوه قضائیه، قضات و پرسنل دادگستری شهرستان هندیجان روز گذشته بعد از نماز مغرب و عشاء جهت دیدار با مردم و بررسی مشکلات اهالی شهر زهره در مسجد این شهر حضور یافتند.

این دیدار که به مدت زمان پنج ساعت بطول انجامید اهالی شهر زهره در فضای صمیمی به بیان مشکلات خود پرداختند که مورد توجه قضات و پرسنل دادگستری قرار گرفت.