جولان نیروهای غیر بومی در هفتکل

هفتکل بهشت استخدام نیروهای غیر بومی است که ژن های برتر با سفارش از مرکز استان به راحتی در ادارات هفتکل استخدام میشوند

پ،ن ۱ : طبق شنیده ها دو نیروی استخدام شده در شبکه بهداشت و درمان(حسابداری،مامایی) در حالی که چندمین حقوق خود را از شبکه بهداشت و درمان گرفته اند که به گفته فرماندار هفتکل استخدام این دو غیر قانونی است و تاکنون هیچ گونه شفاف سازی از سوی دانشگاه علوم پزشکی و شبکه بهداشت درمان در خصوص استخدام رابطه ای یا ضابطه ای این دو صورت نگرفته است

پ.ن ۲ : سهم اشتغال جوانان هفتکل در شرکت سیمان با ظرفیت اشتغال ۱۲۰۰ نفر و قرار گرفتن در حوزه سرزمینی این شهرستان حدود یکصد نفر است که نیمی از این یکصد نفر نیز تا پایان امسال بازنشته خواهند شد

پ.ن ۳ :در ماه های اخیر تنها مدافع حقوق جوانان هفتکل طباطبایی فرماندار این شهر با سرلوحه قرار دادن شعار هفتکل برای هفتکلی بوده و طبق شنیده ها این اقدام وی با واکنش برخی از مرکز نشینان مواجه شده است