فیلم/وضعیت نامناسب فاضلاب پاساژ شهرداری رامشیر

خورنا – فرزاد شعبانی

وضعیت نامناسب فاضلاب پاساژ شهرداری رامشیر و گله مندی کسبه پاساژ

کسبه‌: بدلیل گرفتگی فاضلاب پاساژ، همه مغازه ها دم عیدی تعطیل شدند!