انتصابات استانداری؛ شمخانی جای مدحجاوی مینشیند؟

بر اساس اخبار دریافتی بدنبال انتصاب علی مدحجاوی جانشین دفتر استاندار بعنوان معاون هماهنگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ، بدلیل اینکه وی نمی تواند همزمان دو شغل داشته باشد بزودی بصورت دائم به شرکت توسعه نیشکر منتقل خواهد شد.

برخی متنفذین در چند روز گذشته بصورت جدی به شریعتی توصیه کرده اند عظیم شمخانی را جایگزین مدحجاوی نماید.

شمخانی پیش از این مدیر سازمان همیاری شهرداری و معاون خدمات شهری شهرداری اهواز بوده است ، همچنین مدتی قبل بعنوان یکی از گزینه های جدی شهرداری کرج مطرح شده بود.

باید دید شریعتی در برابر توصیه متنفذین تسلیم خواهد شد یا فردی مورد اعتماد خود را جایگزین مدحجاوی می کند .