جریمه ۶ میلیارد ریالی تعزیرات بهبهان برای قاچاقچی پوشاک و لوح فشرده

خورنا | به گزارش خبرگزاری خورنا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان، رای دادگاه تجدید نظر برای کالای قاچاق کشف شده در تانکر گاز تائید شد.

رضا سعیدی مدیر کل اداره تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: پس از مظنون شدن تیم بازرسی نیروی انتظامی به ماشین کشنده تانکر گاز، و کشف کالای قاچاق جاسازی شده در تانکر گاز، گزارش تهیه و به همراه متهمین به تعزیرات حکومتی بهبهان ارجاع داده شد.

سعیدی افزود: پس از ارجاع پرونده، عارفی نیا رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی بهبهان وارد رسیدگی شده، که در خصوص اجناس جاسازی شده که ۳۰ کارتن DVD و ۴۲۸۰ کیلوگرم پوشاک بوده، پس از استعلامات لازم و اخذ دفاعیات، متهم را علاوه بر ضبط کالا به مبلغ ۶ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال در حق دولت محکوم نمود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: این رای توسط متهم مورد اعتراض واقع شد، که مجددا در شعبه تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته، و رای شعبه اول بهبهان مورد تایید قرار گرفت، که در نهایت محکوم علیه به علت عجز از پرداخت جریمه به زندان معرفی خواهد شد.