موزۀ هفت‌تپه، موزۀ برتر سال شد

دوازدهمین آیین داوری موزۀ برتر ایران روز گذشته در فرهنگستان هنر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری خورنا در این آیین که کمیتۀ ملی موزه‌های ایران داوری آن را به عهده دارد، موزۀ هفت‌تپه در شاخص «اعمال استانداردهای فنی و توسعۀ فیزیکی» و همچنین در شاخص «آموزش» به عنوان موزۀ برگزیدۀ ایران در گروه موزه‌های دولتی انتخاب شد.

در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات عاطفه رشنویی مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه و همکارانش در این پایگاه که ادارۀ موزۀ هفت‌تپه را نیز بر عهده دارد، گواهی موزۀ برتر سال ۲۰۱۹ میلادی و ۱۳۹۷ خورشیدی نیز به او اهداء شد.

این انتخاب پس از آن صورت گرفت که سیر تحول موزۀ هفت‌تپه پس از گذشت چهار دهه از تأسیس، نخستین بار در سال ۹۶ آغاز شد و در سال ۹۷ به بالاترین سطح از استانداردهای فنی، توسعۀ فیزیکی و آموزش رسید.

وضعیت موزۀ هفت‌تپه اگرچه امروز با دو سال قبل خود قابل مقایسه نیست، اما رشنویی مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه از ادامۀ بهسازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری موزۀ هفت‌تپه خبر داد و اظهار امیدواری کرد که این موزه با همت همۀ کارشناسان و کارکنان پایگاه، و همچنین مشارکت نهادهای دارای مسوولیت مدنی و مهم‎تر از همه، مردم، به جایگاه واقعی خود به عنوان قطب علمی پژوهش در حوزۀ دوران ایلامیان و ساکنان قدیمی‌تر خوزستان تبدیل شود.