رکورد عملکرد گندم دیم در خوزستان توسط‌ کشاورز هفتکلی شکسته شد

مدیر جهادکشاورزی هفتکل در این خصوص به خبرگزاری خورنا گفت: برای نخستین بار عملکرد تولید گندم دیم در خوزستان با رکوردی جدید و بی سابقه توسط یک کشاورز هفتکلی شکسته شد.

اسلام بهمنی نیا مدیر جهاد کشاورزی #هفتکل گفت: سعید خمیسی کشاورز تلاشگر شهرستان هفتکل از سطح هفت هکتار مرزعه گندم ، ۳۹تن و ۳۷۵کیلوگرم محصول برداشت کرد که متوسط عملکرد در واحد سطح پنج تن و ۲۵۰کیلوگرم است. 
متوسط برداشت گندم دیم در خوزستان در شرایط نرمال حدود یک هزارو ۶۰۰کیلوگرم است و حداکثر برداشت در هر هکتار گندم دیم ۲٫۲ تن بوده است. 
وی بارندگی های بسیار مناسب در سال زراعی جاری ، نبود تنش های جوی ، رژیم مناسب بارش ها و بهره گیری از روش های صحیح دوره های کاشت و داشت را از دلایل اصلی برداشت گندم دیم توسط این کشاورزی بیان کرد. 

مدیرجهادکشاورزی هفتکل با اشاره به اینکه همه ۳۸هزار هکتار اراضی کشاورزی هفتکل در ۸۰کیلومتری شرق اهواز ، دیم هستند افزود: تاکنون حدود ۳۰هزار تن گندم استاندارد از کشاورزان این منطقه خریداری شده است درحالی که کل تولید گندم این شهرستان در سال زراعی گذشته به علت خشکسالی بی سابقه و گردو خاک، حدود ۲۰۰تن بود. 

بهمنی نیا در ادامه با اشاره به اینکه برداشت گندم در هفتکل همچنان ادامه دارد افزود: تاکنون ۷۵درصد اراضی گندم برداشت شده است. 
وی حجم برداشت گندم دیم در این شهرستان را بی سابقه خواند و افزود:کشاورزان این منطقه سال بسیار پرباری را پشت سر گذاشتند و به لطف الهی وضعیت معیشتی آن بهبود یافته است. 

برداشت گندم در خوزستان از ۲۶فروردین ماه در خوزستان شروع شده و تا اواخر خرداد ادامه دارد. 
تاکنون بیش از یک میلیون تن گندم مازاد برنیاز از کشاورزان خوزستانی به نرخ تضمینی خریداری شده و پیش بینی شده میزان خرید تا پایان فصل برداشت به ۱٫۴میلیون تن برسد.