هیچ یک از منازل روستاییان دچار حریق نشد

اسداله ترحم / خورنا – مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب: در حادثه حریق خط لوله نفت امیدیه، هیچ یک از روستاییان صالح آباد از توابع شهرستان امیدیه دچار سوختگی نشده اند.

وی با اشاره به اینکه سه منزل مسکونی در مجاورت خطوط حادثه دیده قرار داشته اند تصریح کرد: منازل مسکونی نیز دچار خسارت نشده اند.