زمان ثبت سفارش کتب درسی دانش آموزان برای سال تحصیلی آینده اعلام شد

اسداله ترحم / ‌خورنا – معاون آموزشی آموزش و پرورش امیدیه گفت: ثبت سفارش برای دریافت کتب درسی پایه های دوم تا ششم ابتدایی و پایه های یازدهم و دوازدهم و همچنین کتب تکمیلی مدارس استعداد های درخشان از ۲۰ فروردین شروع و تا ۲۰ خرداد ۹۸ ادامه خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش امیدیه، علیرضا قنواتی گفت: در راستای توسعه دولت الکترونیک و به منظور تسهیل دسترسی دانش آموزان به کتب درسی و نظارت مستمر بر نوع توزیع کتب درسی، چند سالی است که توزیع کتب درسی به صورت اینترنتی ثبت و سفارش داده می شود.

معاون آموزشی آموزش و پرورش امیدیه گفت: ثبت سفارش برای دریافت کتب درسی پایه های دوم تا ششم ابتدایی و پایه های یازدهم و دوازدهم و همچنین کتب تکمیلی مدارس استعداد های درخشان از ۲۰ فروردین شروع و تا ۲۰ خرداد ۹۸ ادامه خواهد داشت.

وی گفت: لازم است اولیای دانش آموزان با ورود به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی وزارت آموزش و پرورش به آدرس http://www.irtextbook.com/ نسبت به ثبت و سفارش کتاب فرزندان خود برای سال تحصیلی آینده اقدام نمایند.

قنواتی همچنین گفت: برای سفارش کتب اختیاری نیز لازم است دانش آموزان با مراجعه به مدیر مدرسه، درخواست ثبت سفارش به صورت گروهی توسط مسئولین آموزشگاه را داشته باشند.

وی در ادامه به قیمت کتب درسی دوره ابتدایی اشاره کرد و گفت: کتب اول ابتدایی ۱۶۱ هزار ریال، دوم ابتدایی ۱۷۵ هزار ریال، سوم ابتدایی ۲۲۱هزار ریال، چهارم ابتدایی۲۲۶ هزار ریال، پنجم ابتدایی ۲۲۶هزار ریال و ششم ابتدایی ۲۶۹ هزار ریال می باشد که این مبلغ در زمان ثبت سفارش پرداخت خواهد شد.

معاون آموزشی آموزش و پرورش امیدیه گفت: برای آگاهی از قیمت کتب درسی سایر پایه ها نیز اولیا می توانند با مراجعه به سامانه یاد شده و از قسمت ورود دانش آموز، با ثبت کد ملی و سریال شناسنامه دانش آموز خود، قیمت کتاب های مورد نظر را مشاهده و نسبت به ثبت سفارش خود اقدام نمایند.