کرایه سالن فوتسال تختی آغاجاری کاهش پیدا کرد.  

خورنا_بهنام کنارکوهی/ بنا بر اعلام حیدری رئیس هیات فوتبال شهرستان آغاجاری، بدلیل مشکلات اقتصادی موجود و ایجاد شور و نشاط در جوانان، کرایه سالن تختی آغاجاری ( سالن هیات فوتبال ) از ۳۰ به ۲۰ هزارتومان کاهش پیدا کرد.