حضور دوچرخه سوار اهل استان تهران در هندیجان 

به گزارش خبرگزاری خورنا محمد هادی کیانی ارثی دوچرخه سوار اهل استان تهران روز گذشته وارد شهرستان هندیجان شد.

این دوچرخه قصد دارد فاصله ۱۹۵۰ کیلومتری شهر تهران تا بندر عباس را پس طی نمودن مسیر های مواصلاتی استان های قم، مرکزی، لرستان، خوزستان، بوشهر و در نهایت شهر بندر عباس در استان هرمزگان رکاب بزند.

وی که با شعار هوای پاک دوچرخه سواری خود را آغاز کرده است پس از استراحت در هندیجان لحظاتی پیش این شهرستان را به مقصد بندر دیلم ترک کرد.