برگزاری مراسم معارفه دادستان جدیدامیدیه

اسداله ترحم / ‌خورنا – مراسم تودیع فلاحی دادستان سابق و معارفه کریمی دادستان جدید شهرستان امیدیه با حضور مسئولین استانی روز شنبه مورخ ۱۴ اردیبهشت ساعت ۸/۳۰ صبح در محل سالن سینما (بولینگ) شرکت نفت برگزار شد.