سرپرست شهرداری آغاجاری انتخاب نشد

خورنا_ بهنام کنارکوهی/ در جلسه عصر امروز شورا شهر آغاجاری که تا دقایقی پیش به طول انجامید، اعضای شورای شهر پس از بررسی گزینه های سرپرست شهرداری، به جمع بندی نرسیدند و انتخاب نهایی به روزهای آینده موکول شد.