بازدید اعضای شورای شهر آغاجاری و خبرنگار خورنا از زمین چمن مصنوعی کوی ۱۷ شهریور

خورنا_بهنام کنارکوهی/ پس از بررسی زمین چمن مصنوعی کوی ۱۷ شهریور توسط اعضای شورای شهر و خبرنگار خورنا، نواقص آن بررسی شد که به شرح زیر است:
نشست اکثر قسمت های زمین چمن
نشست و ترک در دیواره های اطراف زمین چمن
نداشتن ضربه گیر در دیواره های اطراف زمین و احتمال بروز حادثه های جبران ناپذیر
ارتفاع کم فنس های اطراف زمین
نداشتن چمن مصنوعی اطراف چمن اصلی
نداشتن گرانول به اندازه کافی در چمن جهت بالا بردن عمر آن

پ.ن خورنا: نگهداری و رفع نواقص موجود که برخی از زمان افتتاح تا کنون موجودند و برخی بعداز زمان افتتاح بوجود آمده اند برعهده چه کسی است؟!
آیا عزمی برای برطرف کردن نواقص موجود وجود دارد؟!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.