معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان هندیجان معرفی شد

معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان هندیجان معرفی شد

به گزارش پایگاه خبری خورنا و به نقل از یک منبع آگاه روز یکشنبه ۲۵ فروردین ماه مراسم معارفه یوسف شهنه به سمت معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان هندیجان برگزار شد.

شهنه متولد یکی از شهرهای استان بوشهر می باشد و پیش از این در سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس مشغول بکار بوده است.