کمک های دبیرستان استعدادهای درخشان دکتر عادلی بهبهان به مردم مناطق سیل زده

به گزارش خورنا، دانش آموزان و معلمان دبیرستان استعدادهای درخشان دکتر عادلی بهبهان (متوسطه اول) با کمکی بالغ بر ۳ میلیون تومان انواع اجناس مورد نیاز مناطق سیل زده در این کار خیر همگام شدند.