اولین محموله گونی های ارسالی از شهرستان آغاجاری به روستای علوه از توابع شهرستان کارون رسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.